Forstå din webudbyders tilbud på hjemmeside

Kristian Kaadner fra Emino software

6 ting du skal huske at spørge ind til, når du skal have tilbud på en ny hjemmeside:

1. Er hjemmesiden mobilvenlig og responsiv?
Det kan siges kort. I dag skal din hjemmeside være både mobilvenlig og responsiv.
I hvert fald hvis trafik til din hjemmeside er væsentlig for dig. Indhold skal automatisk tilpasses den platform brugere søger fra. Det skal tænkes ind fra starten ellers koster det dig unødigt dyrt – både i tabt trafik og mistede søgninger til din hjemmeside, men også i ekstra udviklingsomkostninger, hvis din nye hjemmeside efterfølgende skal ændres. Check om din hjemmeside er mobilvenlig her.

2. Er hjemmesiden sikker?
Husk at spørge ind til sikkerheden på hjemmesiden – og spørg, hvordan du sikrer dig bedst muligt.
Nogle systemer, f.eks. WordPress, kan være meget sårbare overfor hackere. WordPress er et af verdens mest udbredte open source systemer med et utal af plugins, som gør systemet både fleksibelt og brugervenligt.
Det gør det attraktivt for brugere – men desværre også blandt hackere.
Risikoen kan minimeres – blandt andet ved at holde systemet opdateret, men ønsker du ikke at forholde dig til andet end din hjemmesides indhold, er det måske ikke lige løsningen til dig?

3. Er det et ”open source” system hjemmesiden bygges i?
”Open source” betyder, at systemet er ”åbent” så man har mulighed for at tilpasse koden på egen hjemmeside. Det betyder også, at der vil være mange udviklere, der løbende videreudvikler systemet. Og så er systemet gratis.
Fordelen ved at bygge din hjemmeside i et open source system er, at du til enhver tid kan bede en anden udvikle videre på hjemmesiden. Du er altså ikke låst af én udbyder eller samarbejdspartner.

4. Har jeg selv adgang til filerne?
Hvis ikke du kan få ”FTP adgang” er du i realiteten låst til din nuværende udbyder, også selvom det er et open source system.

5. Er jeg bundet i en periode?
Når du skal vurdere og sammenligne tilbud, så husk at spørge ind til bindingsperiode. Binder du dig for et eller flere år? Det der synes billigt her og nu er det måske ikke i længden, og samtidigt skal du være opmærksom på, at du er låst i dit valg af samarbejdspartner i bindingsperioden.

6. Betales der løbende for andet end hosting?
Hvad skal du betale for? Hosting af en hjemmeside koster fra 10,- til 200,- pr. måned,
men det er meget forskelligt, hvad aftaler dækker. Får du fx fri adgang til telefonsupport,
skal du betale for at få indlæst backup, hvis din side går ned o.s.v. ? Vurder dit behov for løbende
support og sammenhold med, hvad aftalen på hosting inkluderer.

Kan man få noget positivt ud af medarbejderes fravær?

Hanne Prangsgaard fra MaxRefusion

Vidste du, at ca. 150.000 danskere bliver hjemme fra arbejde hver dag, fordi de er syge?
Oftest er det overstået efter nogle dage, men i andre tilfælde tager det længere tid. Det længerevarende sygefravær er problematisk for både den sygemeldte medarbejder, virksomheden og samfundet.

Fravær koster arbejdsgiveren dyrt og kræver ekstra indsats fra andre medarbejdere i virksomheden. Det koster at ansætte midlertidige vikarer, betale sygeløn for ikke udført arbejde, og kostbar tid bruges til administrativt at håndtere fraværet og få hevet refusionen hjem igen…

Det bedste (og billigste) er selvfølgelig, at medarbejderne slet ikke er fraværende. Det er bare ikke særlig realistisk. Derfor er det vigtigt, at have et godt indblik, så man kan nedbringe omfanget eller handle på årsagen.

Udarbejd en fraværspolitik
Synlighed og åbenhed er nøgleordene. Disse to faktorer er en positiv indgangsvinkel fra virksomheden, til at vise, at man tager medarbejdernes ve og vel alvorligt, men også at man ønsker at yde en indsats af samme grund.

Dette kan ske ved at udarbejde en fraværspolitik, der indeholder de indsatsområder, metoder og opfølgningstiltag, der skal være gældende for netop din virksomhed. En fraværspolitik er en beskrivelse, udarbejdet af medarbejdere og ledelse, som kan bruges så alle har en fælles opfattelse af fravær og hvordan dette håndteres.
Dermed undgås mange forviklinger og tvivlsspørgsmål.

Medarbejdersamtaler forebygger fravær
Udover en fraværspolitik kan det være særdeles betydningsfuldt, at afholde regelmæssige medarbejdersamtaler. Dette giver indblik i de arbejdsmæssige (eller private) forhold, der vedrører fravær, og kan give vigtig viden for virksomhedens fremtidige håndtering ifht. anmodning om refusion.

En fraværsstatistik er yderligere en vigtig brik, der giver viden om medarbejdernes ve og vel. Med løbende registrering kan man sammenligne fravær i virksomheden fra år til år, samt sammenligne med andre lignende virksomheder. Med denne viden, kan man vurdere og evt. handle for at nedbringe fraværet.

Går du glip af refusion?
Uanset om man har gjort som foreslået, kan fravær ikke undgås. Derfor vil fravær koste virksomheden tid og penge. Heldigvis kan man få nogle af sine omkostninger dækket ved at indberette fraværet og få refusion retur. Dette tager bare også tid og koster penge – især hvis man ikke får gjort det rigtigt. Og det er der mange virksomheder, der ikke gør!

Min påstand er, at mange arbejdsgivere går glip af tusindvis af refusionskroner hvert år!

Det gør de fordi:

– Lovgivningen på området er meget kompleks
– NemRefusion er tidskrævende og besværlig at anvende
– Man ikke får fulgt op på afslag
– Man er ikke forsikret
– I det hele taget fordi refusionsbyrden er tung i virksomheder,
hvor de administrative medarbejdere har meget andet at tage sig af
– eller måske bare fordi refusion er svært og kedeligt!

Ingen, med respekt for sig selv, ønsker at gå glip af noget, man er berettiget til. Hvis man som arbejdsgiver vil opnå maksimal refusion, er det nødvendigt at sætte sig ind i lovgivningen indenfor sygdom og barsel, og optimere sine arbejdsgange på fravær og refusion. Mindre virksomheder kan tegne en forsikring, der muliggør modtagelse af refusion i noget af arbejdsgiverperioden. Herudover skal man overholde de forskellige anmeldelsesfrister, følge op på modtagne refusioner og ikke mindst, kontrollere de afslag man evt. får.

Har du styr på om du går glip af refusion, du er berettiget til?