Kan man få noget positivt ud af medarbejderes fravær?

Hanne Prangsgaard fra MaxRefusion

Vidste du, at ca. 150.000 danskere bliver hjemme fra arbejde hver dag, fordi de er syge?
Oftest er det overstået efter nogle dage, men i andre tilfælde tager det længere tid. Det længerevarende sygefravær er problematisk for både den sygemeldte medarbejder, virksomheden og samfundet.

Fravær koster arbejdsgiveren dyrt og kræver ekstra indsats fra andre medarbejdere i virksomheden. Det koster at ansætte midlertidige vikarer, betale sygeløn for ikke udført arbejde, og kostbar tid bruges til administrativt at håndtere fraværet og få hevet refusionen hjem igen…

Det bedste (og billigste) er selvfølgelig, at medarbejderne slet ikke er fraværende. Det er bare ikke særlig realistisk. Derfor er det vigtigt, at have et godt indblik, så man kan nedbringe omfanget eller handle på årsagen.

Udarbejd en fraværspolitik
Synlighed og åbenhed er nøgleordene. Disse to faktorer er en positiv indgangsvinkel fra virksomheden, til at vise, at man tager medarbejdernes ve og vel alvorligt, men også at man ønsker at yde en indsats af samme grund.

Dette kan ske ved at udarbejde en fraværspolitik, der indeholder de indsatsområder, metoder og opfølgningstiltag, der skal være gældende for netop din virksomhed. En fraværspolitik er en beskrivelse, udarbejdet af medarbejdere og ledelse, som kan bruges så alle har en fælles opfattelse af fravær og hvordan dette håndteres.
Dermed undgås mange forviklinger og tvivlsspørgsmål.

Medarbejdersamtaler forebygger fravær
Udover en fraværspolitik kan det være særdeles betydningsfuldt, at afholde regelmæssige medarbejdersamtaler. Dette giver indblik i de arbejdsmæssige (eller private) forhold, der vedrører fravær, og kan give vigtig viden for virksomhedens fremtidige håndtering ifht. anmodning om refusion.

En fraværsstatistik er yderligere en vigtig brik, der giver viden om medarbejdernes ve og vel. Med løbende registrering kan man sammenligne fravær i virksomheden fra år til år, samt sammenligne med andre lignende virksomheder. Med denne viden, kan man vurdere og evt. handle for at nedbringe fraværet.

Går du glip af refusion?
Uanset om man har gjort som foreslået, kan fravær ikke undgås. Derfor vil fravær koste virksomheden tid og penge. Heldigvis kan man få nogle af sine omkostninger dækket ved at indberette fraværet og få refusion retur. Dette tager bare også tid og koster penge – især hvis man ikke får gjort det rigtigt. Og det er der mange virksomheder, der ikke gør!

Min påstand er, at mange arbejdsgivere går glip af tusindvis af refusionskroner hvert år!

Det gør de fordi:

– Lovgivningen på området er meget kompleks
– NemRefusion er tidskrævende og besværlig at anvende
– Man ikke får fulgt op på afslag
– Man er ikke forsikret
– I det hele taget fordi refusionsbyrden er tung i virksomheder,
hvor de administrative medarbejdere har meget andet at tage sig af
– eller måske bare fordi refusion er svært og kedeligt!

Ingen, med respekt for sig selv, ønsker at gå glip af noget, man er berettiget til. Hvis man som arbejdsgiver vil opnå maksimal refusion, er det nødvendigt at sætte sig ind i lovgivningen indenfor sygdom og barsel, og optimere sine arbejdsgange på fravær og refusion. Mindre virksomheder kan tegne en forsikring, der muliggør modtagelse af refusion i noget af arbejdsgiverperioden. Herudover skal man overholde de forskellige anmeldelsesfrister, følge op på modtagne refusioner og ikke mindst, kontrollere de afslag man evt. får.

Har du styr på om du går glip af refusion, du er berettiget til?

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *