Erhverv Randers, Direktør Jens Enevold Kristensen

Digitaliseringen har gjort helt nye forretningsmodeller mulige. Kig blot på deleøkonomien, hvor to gode eksempler på dette er Uber og Airbnb. Deleøkonomien er blandt andet interessant, fordi den gør op med den traditionelle tænkning omkring begrænsede resurser. Digitaliseringen gør det muligt at få adgang til resurser via deling, og dermed bliver det også muligt at skabe nye bæredygtige virksomheder. Hastigheden hvormed nye værdier skabes øges med hastige skridt. Det tog eksempelvis Hilton ca. 100 år at opbygge sit imperium med en markedsværdi på ca. 20 milliarder dollars og ca. 650.000 værelser verden over. Det tog Airbnb ca. 7 år at bygge et virtuelt hotel-imperium med det samme antal værelser og en tilsvarende markedsværdi. Vi lever i en tid, hvor tingene går hurtigere og hurtigere, kompleksiteten øges, og dermed bliver det bare en større og større udfordring at følge med. Det gælder i forhold til viden, og det gælder i forhold til behovet for hele tiden at omstille sig til nye tendenser.
 
Oplysningens blinde vinkel
Detailhandlen kæmper naturligvis også med disse udfordringer. Der bliver talt meget om, at detailhandlen står på en brændende platform, og at den har behov for at forny sig. Dette er fuldstændig korrekt, men at tro at detailhandlerne ikke selv er klar over det, er i min optik misforstået.
Der er andre brancher end detailhandlen, der har stået på en brændende platform, og alligevel ikke har fået gjort noget ved det. Der kan være forskellige årsager til dette, men det er vigtigt at være opmærksom på, at manglen på viden ikke nødvendigvis er problemet. Det er evnen til at omsætte viden til de rigtige handlinger, der i mange tilfælde er problemet. Og det bliver ikke nemmere af, at hastigheden hvormed behovet for at omstille sig øges hele tiden.

I bogen ”Oplysningens blinde vinkel – En åndslitterær kritik af informationssamfundet” skriver Pelle Guldborg Hansen og Vincent F. Hendricks følgende om viden:

“At opnå viden er at sammenligne med at erobre den næste kæreste. Der skal flirtes, man skal gøre sig umage, måske ændre strategi fra tid til anden, og efter længere tids kurtisering og hårdt arbejde kan det måske ende med, at han eller hun vil med i kassen og se sandheden. At indhente information er omvendt som et one-night-stand. Efter det første knald eller det første opslag, har man scoret. Den følgende dag kan så spenderes på at spekulere over, hvad man fik ud af det.”

Har man en fysisk butik i midtbyen, er der ikke noget at sige til, at man kan blive usikker på, hvor man skal starte, når man vil ”sætte strøm” på butikken. Er det nyhedsbreve, content marketing, web-shop, hjemmeside, etc.?
Det er ikke nødvendigvis nok blot at få eksempelvis en web-shop. Og det at man får hjælp fra en e-handelsekspert, som har viden, betyder jo ikke nødvendigvis, at det bliver til viden og handling i virksomheden. Det skal tænkes sammen med resten af forretningen og de ønsker ens kunder har. Og det kræver hårdt arbejde fra ejer og medarbejdere.

Sådan noget kan ikke blot outsources uden den rigtige involvering af virksomheden. Hvis man ikke er opmærksom på dette, kan det ende med et one-night-stand, hvor man efterfølgende tænker på, hvad man egentlig lige fik ud af det. Ikke nødvendigvis en styrkelse af forretningen.
 
Der er behov for en ny tilgang til erhvervsudvikling
Erhverv Randers støtter op om ebusiness Randers, fordi vi er af den opfattelse, at det er vigtigt at have fokus på at hjælpe digitaliseringen på vej i blandt andet detailhandlen. Men jeg synes endnu ikke, vi har fundet det rigtige set-up og en arbejdsform, der kan være med til at sikre den rigtige hjælp til målgrupperne. Det er simpelthen nødvendigt, at instrumenterne til at hjælpe tilpasses den enkelte virksomhed i forhold til kompetencer, økonomisk formåen, forretningsmodel og fremtidig strategi. Vi skal møde den enkelte virksomhed, der hvor den er!

I min optik bør ebusiness Randers heller ikke udelukkende have fokus på den traditionelle fysiske butik, som skal digitaliseres via eksempelvis en web-shop. Det interessante er den digitale integration, som er svaret på convenience og gode kundeoplevelser – og her kunne det lige så godt være en ren e-handelsvirksomhed, der skal have en fysisk butik. Derudover bør ebusiness Randers også være et initiativ, der fremmer udviklingen af helt nye typer virksomheder eksempelvis inden for deleøkonomien.

Der er lokale kræfter i Randers, som arbejde på at gøre Randers til et laboratorium for test og demonstration af nye digitale teknologier. Så lad os finde ud af, hvordan ebusiness Randers kan understøtte dette. Det er da en interessant tanke, hvis ebusiness Randers kan være med til at skabe en randrusiansk version af Silicon Valley. Men det kræver en ny tilgang til erhvervsudvikling, som endnu ikke er helt på plads i ebusiness Randers.